JALINAN KEKUATAN - RAKAN STRATEGIK PEMBANGUNAN HUFFAZ
PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) Melaka berperanan untuk memberi latihan teknikal kepada lepasan sekolah, institusi latihan kemahiran serta pekerja. Ini adalah bertujuan menyediakan mereka sebagai tenaga kerja yang berdaya saing dalam cabaran globalisasi.

Comments

Popular posts from this blog

KENALI HUFFAZ CARE